Motivace k rozvoji vlastních schopností, v tom je budoucnost

Nekonečný příběh tématu dobrovolné vojenské služby může mít do budoucna snadné řešení. Motivace je tím základním předpokladem pro dnešní mladé muže. Ti dnes spíše spoléhají na teplé hnízdečko doma u svých maminek, než aby dobře promýšleli svou budoucnost, vlastní rodinný život a výchovu dětí, našich budoucích generací. Lze to chápat, protože člověk je obecně tvor líný a hledá takové možnosti, které jsou pro něj co nejméně pracné. Zodpovědnost a touha po seberealizaci pak upadá a ohroženy jsou právě budoucí generace, které nebudou schopné čelit nejrůznějším výzvám. Jisté náznaky této situace vidím kolem sebe už dnes.
Když se zamyslím, jak řešit tuto situaci, napadá mě právě armáda. Ta dnes funguje profesionálně a dobrovolná vojenská služba je jen projektem pro projekt bez toho, že by se myslelo na výchovná opatření budoucích generací. Pokud by byli „rekruti“ dostatečně motivováni získání nových dovedností na profesionální úrovni a dostatečné kvalifikace, se kterou se pak v životě neztratí. Tato kvalitfikace pochopitelně není náhradou dostatečného vzdělání, ale vhodným doplnkem, kterým je třeba například řidičské oprávnění.
Jsem přesvědčen, že vojenská služba buduje vztah k vlasti. Bohužel takové prohlášení v dnešní mladé generaci vzbuzuje spíše posměch. Jsme malým národem, který je sice ve vlastním zájmu součástí nadnárodních společenství, zajištující mu bezpečnost. Ale pořádek uvnitř si musíme zajistit sami. Motivace k rozšiřování vlastních schopností, osobní zodpovědnost i posilovaání národního vědomí jsou naším úkolem. Nebudeme se pak muset operativně a chaoticky vypořádávat s takovými situacemi, jako je předpokládaná další migrační krize. Budeme personálně připraveni na zátěž organizační i humanitární.