Zuzana Roithová: Tým naší kandidátky je nadějí, že se v našem kraji může žít lépe než dosud

Mám ráda tento kraj, kde žiji, jako kdysi prarodiče. Je nejkrásnější ze všech krajů, které jsem ve světě poznala. Přeji si, aby byl spravován lidmi, o kterých vím, že mají zkušenosti, vzdělání, cílevědomost a jako křesťanští demokraté jsou sociálně citliví a obětaví. V čele kandidátky KDU-ČSL jsou právě takoví lidé, a proto podporuji jejich volbu a věřím, že uspějí. Svou účastí na kandidátce říkám: my – tvoříme tým, který má zkušenosti z komunální, celorepublikové i evropské politiky. Odbornost magistra Pavla Talíře je navíc zárukou, že hospodaření včetně řešení odpadů v Jižních Čechách bude citlivé ke krajině, devizou magistry Terezie Jenisové je krom právních zkušeností znalost fungování samosprávy a schopnost rozvíjet v kraji cestovní ruch ku prospěchu občanů – neboť je starostkou úspěšného města Třeboně. Pro kvalitu života v kraji je důležité takové vzdělávání nové generace, aby byla připravena najít zde práci. Cílem našeho dalšího kandidáta – ředitele Biskupského gymnázia – Mgr. Zdeňka Dvořáka je proto zapojení firem do systému středoškolského vzdělávání a spolupráce s vysokými školami. Další jeho ambicí je zajistit více asistentů pro pomoc pedagogům při práci s dětmi v oblastech ohrožených rodin. Chceme, aby se kraj dokázal postarat o své občany především o rodiny s dětmi a seniory v jejich tíživých životních situacích. Místopředseda Poslanecké sněmovny KDU-ČSL Ing. Jan Bartošek se zasadí o víceleté financování sociálních služeb, dostupné bydlení pro mladé rodiny, o domácí hospicovou péči, dostupnost hřišť a kulturních aktivit. Dokážeme zlepšit konečně i dopravu v kraji, abychom cestovali rychle bez kolon. Tým naší kandidátky se svým odborným zázemím je nadějí, že se v našem kraji může žít lépe než dosud, protože to co jsme slíbili, také plníme. Dejme hlas těmto lidem v čele kandidátky.
Děkuji .
MUDr. Zuzana Roithová, MBA