Nižší cena a vyšší kvalita nehrají dohromady

Systém centrálně plánovaného hospodářství stanovil hranici potravinové soběstačnosti. Při současných technologických možnostech tato hranice poklesla. Podstatnější je, že není nijak zohledňována. Vše se řídí tržně nabídkou a poptávkou. Díky agresívnímu marketingu výrobců jsou tvořeny přebytky, lidé žijí konzumně a projídají svou budoucnost a zdraví. Neuvědomují si, co jim stačí k životu a co už je přebytek. Kladu si otázku, proč tvoříme takové přebytky namísto toho, abychom se zaměřili na výrobu nejkvalitnějších potravin? To, co skutečně využijeme, by nás stálo podobné náklady, podpořili bychom své zdraví, životní prostředí a kvalitní regionální produkty. Řetězce drtí tuzemské výrobce, v obrovských kvantech výrobků sráží ceny kvůli konkurenci. Regulace trhu není správná. Vedení regionů by ale mělo podporovat místní producenty. Tím bude podporovat i místní obyvatele, kteří si budou vybírat místní produkty s garancí kvality. Podporuji výrobky, o kterých jsem přesvědčen, že mají svou osobitou energii, která vzešla z našeho domácího prostředí a taky se do něj vrátí zpět.

Pavel Talíř, starosta Kaplice, kandidát na hejtmana Jihočeského kraje za KDU-ČSL