Tady jsme doma aneb: Vše pro Jižní Čechy

Krajské volby proběhnou v době složité pro celou Evropu. Přesto jsem optimista. Veřejné dění nemusí ovlivňovat jen politici v nejvyšších patrech, ale také ti regionální. V pozici starosty sedmitisícového města se cítím komfortně proto, že mohu přímo komunikovat s občany. V krajské měřítku to vnímám stejně. Práce pro město a kraj zároveň je oboustranně přínosná. Tímto popisuji filosofii, se kterou jsme stavěli jihočeskou kandidátní listinu KDU-ČSL. Tvoří ji lidé, kteří pracují ve veřejné sféře a chtějí se podílet na zlepšování podmínek pro život v našem kraji.
Podle mého názoru přichází doba, kdy vedle pragmatického uvažování roste potřeba humanitního smýšlení. Často se uchylujeme k extrémním řešením, které prohlubují chaos. Je třeba stavět na křesťanských hodnotách, na nichž stojí naše společnost. Začněme sami u sebe a ve svém regionu. Tedy tam, kde to nejlépe známe a můžeme situaci ovlivnit konkrétními činy.
Neměli bychom zapomínat dávat svým dětem komplexní pohled na život v nejrůznějších podmínkách. Uvědomme si, že třeba venkov znamená souznění s přírodou a místo, odkud jsme skutečně vzešli. S přírodou a venkovem souvisí ochrana životního prostředí, která je na jihu Čech jednou z našich z dlouhodobých priorit. Mou osobní prioritou je právě ochrana životního prostředí a odpadová politika, která je alfou a omegou každé společnosti. Myslím, že odpady budou ožehavým tématem pro budoucnost. Dalšími důležitými tématy jsou sociální služby, zdravotnictví a regionální doprava.
V sociální politice lidovců je rodina prostorem výchovy budoucích generací. Jak bude mládež v budoucnu prosperovat, bude se kulturně, sociálně i ekonomicky rozvíjet stát. Mladí lidé jsou budoucností naší svobodné společnosti, proto je zásadní je vzdělávat a vhodně motivovat.