Venkovské prostředí, tam jsou naše kořeny

Zdravé kořeny má ten, kdo pozná venkov. Když toto vyslovuji, cítím jistou dávku zoufalosti. Ale věřím tomu. Když se podívám kolem sebe, většině dětí chybí znalost našeho krásného venkova a sounáležitost s čistou přírodou. Mládež je obklopena automatizací a technikou, které jim zajišťují pohodlí. Nechci kritizovat technologický vývoj, sám v něm vidím přínosy. Neměli bychom ale zapomínat dát svým dětem komplexní pohled na život v nejrůznějších podmínkách. Venkov hrál svou roli v době národního obrození, z venkova buď pocházíme, nebo se na něj vracíme odpočívat z velkoměst, kam se soustřeďujeme kvůli práci. Uvědomme si, že venkov znamená souznění s přírodou a prostor, odkud jsme skutečně vzešli. V minulých letech jsme na to zapomněli a nyní musíme opět nacházet cestu. Zdravého člověka a celkově zdravý národ příroda přitahuje. Nebraňme se tomu, nesnažme se žít nezdravě a sterilně. Venkov a česká příroda je prostor pro objevování, dobrodružství, ozdravení těla i ducha i pro navázání nových kontaktů se zajímavými lidmi. Využijme toho nejen o letních prázdninách.

Pavel Talíř, starosta Kaplice, kandidát na hejtmana Jihočeského kraje za KDU-ČSL