Bez přechodných pobytů to bude problém

Domovské právo bylo kdysi spojeno s místem, na kterém občan bydlel. Dnes máme trvalé bydliště, ale lidé se dnes častěji stěhují. Je chybou, že zmizel pojem přechodného bydliště. Spousta spoluobčanů virtuálně „bydlí“ na úřední adrese, což bývá sídlo Obecního úřadu, přestože nikdo na úřadě nespí. Každý občan musí mít trvalé bydliště. Jako starosta města vím, že je to další zátěž. Z různých statistik víme, že v našem městě žije o celou tisícovku lidí více. Tito lidi registruje cizinecká policie a žijí na ubytovnách. Kromě takových, kteří mají pracovní povolení na území našeho státu, zde žijí také lidé, kteří využívají privátního bydlení. Pracují v místě „přechodného“ pobytu, ale protože takový pojem v současnosti právně neexistuje, vzniká problém pro město. To totiž musí zabezpečit svou infrastrukturu také pro tyto obyvatele. Lidé s trvalým bydlištěm přitom nesmí přijít o vlastní komfort, za který odvádějí státu své daně. Z takového rozpočtového určení daní pak město dostává vlastně méně prostředků na svůj provoz. Nápravou by proto bylo opětovné zavedení statutu přechodného bydliště a v návaznosti na to zefektivnit rozpočtové určení veřejných prostředků. Nehledě k tomu, že bychom věděli, kdo se nám kde zdržuje.