Odpady bez katastrofické budoucnosti

Svážení odpadů do spaloven nás čeká ve stále větší míře. Máme platnou odpadovou vyhlášku, měli bychom se však zabývat možností ekologického zpracování. Čím vyspělejší společnost, tím vyšší produkce odpadů. Nejsnadnější by bylo odpady neprodukovat, což je jen vytoužený sen. Po roztřídění a částečném využití zůstanou zbytky. Existuje ekologický způsob likvidace? Ano, jedním je kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Druhou možností je spalování. Inspirujme se příkladem zaoceánských lodí, využívajících pyrolýzu. Tímto zpracováním dojde k látkové přeměně. Vzniknou třeba ropné látky, tuhá složka a plyn. Látkovou přeměnou získáme nejen využitelné produkty, ale i energii. Vyspělé technologie zatím chybí, nebo jsou příliš drahé. Jihočeský kraj připravil projekt centrální spalovny v Mydlovarech. Myslím si, že nejde o zcela povedený záměr. Cestou je spíše výstavba více menších zařízení. Ulehčí se logistice stále dražší dopravy. Efektivním je energetický ostrovní systém i odpadový ostrovní systém. Co se vyprodukuje v jedné lokalitě, bude tam také spotřebováno.

Pavel Talíř, starosta Kaplice, kandidát na hejtmana Jihočeského kraje za KDU-ČSL