Po 70 letech přemýšlejme hlavou, prospějeme budoucnosti

Daniel Herman je prvním ministrem, který se zúčastnil oficiálního shromáždění sudetských Němců. Sklidil za to jak uznání, tak poměrně nevybíravé komentáře, včetně těch od významných osobností a politiků. Herman měl odvahu postavit se čelem tomuto přes 70 let starému problému, upozornit na něj a několikrát vyzvat k budování společné bezpečné budoucnosti. Nevěřím úplně přísloví, že čas všechny rány zahojí. Rány zůstanou, ale pokud již došlo v minulosti k bezpráví, měla by si každá strana uvědomit svou odpovědnost a konat tak, aby své chyby odčinila. Na místě dnes není zkratkovité jednání s úvahami o pomstě či pohrdání. Přemýšlejme o tomto problému jako osvícení inteligentní lidé. Minulost detailně poznávejme, vytvořme si kritický nadhled a poučme se, abychom nedělali stejné chyby v budoucnu. Současné extrémní výpady vycházejí často od lidí, kteří se příliš svázali s naší minulostí namísto toho, aby pozitivně přemýšleli o budoucnosti. Vyberme si pozitivní přístup a po sedmdesáti letech přemýšlejme hlavou, prospějeme budoucnosti. Čeká nás v ní mnoho důležitých úkolů.

Pavel Talíř, starosta Kaplice, kandidát na hejtmana Jihočeského kraje za KDU-ČSL