Životní prostředí a dopravu lze na jihu řešit systematicky

Ochrana životního prostředí na jihu Čech je jednou z dlouhodobých priorit. Obecně se mluví o tom, že velkým zásahem do životního prostředí je výstavba jihočeských dálnic. Projekty jsou zasazeny do krajiny a neporušují její funkce, tedy průtočnost vod, zajištění biokoridorů či průchodů pro zvěř. Dálnice D3 zachovává všechna hlediska ekologů i názory přírodovědců a bude plnit svou úlohu ekologicky. Automobily se budou pohybovat ustálenou rychlostí, nebudou řadit, v zatáčkách brzdit, vířit prach ani vypouštět škodlivé plyny v současné míře. Dnešní doprava probíhá přes zvlněný reliéf krajiny po zastaralých formanských cestách, respektujících tažnou sílu. Dnes tyto požadavky nemusíme řešit. Dálnice D3 a D4 budou přínosem pro životní prostředí Jižních Čech. Pokud se mluví o zastaralém předpisu EIA, díky kterému se výstavba zpozdí, novelizace neznamená přílišné zásahy do tohoto dokumentu. Výstavba by tak neměla být ohrožena. V první řadě bychom měli uvažovat racionálně a za dodržení legislativních opatření myslet na udržitelnost čistého životního prostředí. Chceme zelenou přírodu, protože bez zeleně neexistuje život. Jsem přesvědčen, že výstavbu dálnic a čisté životní prostředí lze udržet rozumným kompromisem s tím, že uspokojíme jak moderní požadavky dopravy, tak podmínky pro zdravý život budoucích generací.

Kromě dopravy je klíčovým podtématem životního prostředí Jihočeského kraje Národní park Šumava. Je pravda, že tato oblast je v médiích nejvíce skloňována, ale nesmíme zapomínat i na další části jihu Čechy. Z Šumavy se bohužel stalo velké politikum, stačí se jen podívat na počet generálních ředitelů, kteří se zde vystřídali ve funkci. Za nekoncepční považuji nechat usychat tamní lesy, které již před stovkou let byly přeměněny na hospodářské a nyní se někteří snaží o to, vytvořit zde divočinu. Při dnešních znalostech dokážeme využít i schnoucí dřevo a z výdělku z prodeje bychom mohli nakoupit nebo vyprodukovat sazenice nových zdravých stromů. Namísto toho je v oblasti narušena funkce udržitelnosti vodních zdrojů. V suchém lese ji nemá co zadržet. Mění se ráz krajiny, reklamu si dělají různí aktivisté, ale se životem a zdravým životním prostředím to nemá nic společného. Jihočeský kraj se otázce zachování zelené Šumavy staví dobře. Přemýšlejme o zachování čisté jihočeské přírody a životního prostředí systematicky a nikoliv aktivisticky. Zelenou krajina je našimi plícemi.

Pavel Talíř, starosta Kaplice, kandidát na hejtmana Jihočeského kraje za KDU-ČSL