Komunitní centra – prostor pro pochopení tradičních hodnot

Cílem každé společnosti je, aby žila v rodinném systému. Rodina je základ společnosti. V poslední době se této myšlence příliš nedaří. Je třeba nastavit systém mezigeneračního setkávání, které by pomohlo lidem lépe vnímat a pochopit generační rozdíly a naučit společnost empatii, pokoře a potřebě vzájemné pomoci. KDU-ČSL je stranou, která má jako jeden ze svých dlouhodobých bodů programu právě rodinu. Trápí mě, že tento pojem nemá v dnešní době patřičnou váhu.
Je nepřijatelné rezignovat na téma podpory rodinného života. Naopak, díky starší generaci, která žila v kvalitnějším rodinném soužití, lze představit toto pojetí mladší generaci. Tak, aby měla vzor pro vlastní budoucnost. Využijme situace, že současní senioři chtějí, až na výjimky, žít aktivním způsobem. Může to být třeba touha po tom, někomu pomáhat. Služba bez ohledu na sebe může představovat novou náplň etapy života v důchodovém věku. Proto je třeba seniorům nabízet možnost setkávat se s mladšími lidmi, kteří jim pomohou nabíjet se aktivní životní energií. Funguje to samozřejmě i naopak. Starší generace může ovlivňovat tu mladší tím, že jí otevře oči ve vnímání specifik starších generací.
Pro soužití mladých a starších lidí, tzv. mezigenerační setkávání, jsou ideálním prostorem komunitní domy nebo centra. Ty jsou systémově koncipovány tak, že se v nich mají potkávat různé komunitní organizace nebo zájmová sdružení. Komunitní domy bych ale rád viděl také jako místa, kde se potkávají různé generace lidí. Je třeba využít všech dostupných prostředků, které povedou ke vzájemnému ovlivňování napříč generacemi.
Pojem rodiny jako základu společnosti má bohužel v poslední době velké trhliny a myslím, že naším úkolem je podpořit vzájemnou pozitivní komunikaci mezi lidmi různého věku. Komunitní domy jsou právě proto tím správným bodem setkávání.
Odcizujeme se jeden druhému. Jsme obětmi technologií, ze společnosti se vytratila přímá komunikace. Neumíme si najít lidskou cestu jeden k druhému a jistým symbolem dnešní doby je pokrytectví. Současný systém vede společnost z kapitálového vnímání a tvrdosti k tvrdosti mezilidských vztahů. Mezilidské vztahy, alespoň v jejich zdravém pojetí, jsou ale postaveny na jiných principech než byznys. V kapitálově pojaté společnosti, kterou jsme sami přijali, je možné oddělit byznys od mezilidského soužití v běžném životě. Učme se navzájem, buďme empatičtí a respektujme se.

Pavel Talíř (KDU-ČSL), starosta Kaplice, kandidát na hejtmana Jihočeského kraje