Rozhovor pro deník Právo: Zásadním tématem pro mé další působení je ochrana životního prostředí a odpadová politika

Jste již 6 let starostou sedmitisícového města. Co je z pohledu starostů v současné době největším problémem?

Problémem jsou dotace, spojené s nadměrnou administrativou a plýtváním penězi. Díky dotacím realizujeme spoustu projektů. Neuvědomujeme si ale, že jde o půjčku, kterou budeme muset splatit. Jako EU financovala rozvoj u nás, budeme my v budoucnu přispívat na rozvoj dalších členských zemí. Až dotace nebudou, uvědomíme si, jak jsme na nich závislí. Není špatné přijímat prostředky na rozvoj. Nelíbí se mi ale, jak se z prostředků pomoci stal velký byznys firem, založených účelově pro „pumpování“ veřejných zdrojů. S velkou částí dotací se plýtvá, vytváří se umělá zaměstnanost a pokřivuje ekonomické prostředí.
Je skvělé, že dotace existují. Zásadní je ale otázka, zda jsou vynaloženy účelně. V Kaplici pracujeme s dostatečnými interním aparátem, který se dotacemi zabývá. Najímáme si i externí firmy, které nejlépe vystihnou různé drobné nuance. Splňujeme všechna kritéria, ale praktická efektivita vynaložených prostředků není ideální, ač vyvíjíme mimořádné úsilí.

Kandidujete do krajského zastupitelstva jako kandidát na hejtmana za KDU-ČSL. Čemu byste se chtěl v krajském zastupitelstvu konkrétně věnovat a co případně konkrétně prosadit?

Zásadním tématem pro mé další působení je ochrana životního prostředí a odpadová politika, která je alfou a omegou každé společnosti. Myslím, že odpady budou ožehavým tématem pro budoucnost, se kterým se musíme vypořádat. Přestože kraj přijal odpadovou vyhlášku, je třeba dále pracovat a rozvíjet toto téma. Dalším důležitým tématem jsou sociální služby, tedy pečovatelské služby, zdravotnictví a řešení všech sociálních témat v kraji.
Na krajské kandidátce KDU-ČSL jsou na prvních devíti pozicích samí komunální politici ze všech sedmi okresů.

Nepochybně již to je jistý vzkaz voličům. Bylo to při sestavování kandidátky záměrem?

Vyplynulo to ze současné situace. Lidé, kteří pracují v komunální politice, mají přehled o tématech a disponují největším množstvím informací. Když jsme sestavovali kandidátní listinu, chtěli jsme, aby každý okres měl svého zástupce. Člověka, který má jako komunální politik veřejnou odpovědnost, kterou může posunout až na úroveň kraje.

A na závěr odhlédněme od politiky, jaké jsou Vaše koníčky a co děláte ve volném čase, když se nevěnujete správě města?

Zbývá opravdu hodně málo času. Jsem rád, že se můžu věnovat rodině. Z dalších zájmů to je myslivost, včelařství, práce kolem vlastního domu a zahrada.