Humanita i křesťanství jsou dnes důležité pojmy. Vraťme ale do společnosti nejdříve slušnost a ohleduplnost

Ač většinu svých textů stavím jako správný komunální politik na konkrétních zkušenostech, znalostech místních problémů a poměrů a snažím se alespoň částečně navrhovat řešení, není občas na škodu, upozornit na myšlenky někoho jiného. O to víc, když se jedná o autoritu s nadnárodním přesahem. Z větší pracovní geografické i tematické šířky si člověk uvědomuje některé skutečnosti, které mu zůstanou skryty, pokud se pohybuje na omezeném území. Evropský poslanec Pavel Svoboda se před časem vyjadřoval v jednom ze svých magazínových textů k evropským hodnotám, na kterých stojí naše civilizace. Je dobře, že se evropští politici veřejně vyjadřují k současným nelehkým problémům s uvědomím základních hodnot. Přestože je text již staršího data než se staly nedávné otřesné události v Bruselu, jedná se o platné teze a vzhledem k současnému vývoji se dá říct, že nadčasové. Svoboda, lidská práva a lidská důstojnost jsou podle Pavla Svobody pojmy, které se nám zdály v době, „kdy nám bylo dobře“, jako přebytečné. Tyto pojmy chápe většina lidí jako neotřesitelnou samozřejmost. Chyba lávky. Ty tam jsou a bohužel budou doby (byť věřím, že jen na omezený čas), kdy jsme svou pozornost upírali na vlastní ekonomickou prosperitu a základní lidské vlastnosti a hodnoty jsme slepě házeli za hlavu. Podle mého názoru přichází doba, kdy vedle pragmatického a konstruktivního uvažování roste potřeba humanitního smýšlení. Bude velmi těžké najít vhodný kompromis, ale pokud si nyní uvědomíme obraz společnosti z jedné i druhé strany, uchylujeme se často k extrémním řešením, které prohlubují chaos. Kromě potřeby humanismu ještě doplňuji také křesťanské hodnoty, na kterých stále stojí naše společnost. Pokud si odmyslíme křesťanství v ortodoxním pojetí víry, pak je to obyčejná lidská pokora, slušnost a ohleduplnost. Tyto vlastnosti ze společnosti také vymizely a je jen na nás, jak se k tomu postavíme. Žili jsme v nejlepším období lidských dějin, co do kvality života. Jsem optimista a věřím, že pokud se lidská společnost poučí z chyb a přijme promyšlená a nikoliv extrémní rozhodnutí, jsme schopni nejlepší stav lidské společnosti ještě vylepšit. I přes nepříznivou současnost.

Pavel Talíř (KDU-ČSL), starosta Kaplice, kandidát na hejtmana Jihočeského kraje