Přehodnocení jihočeské integrované dopravy

V současnosti Jihočeský kraj vynakládá prostředky na podporu osobní dopravy. Jsou využity efektivně? Myslím, že za prostředky, které nyní jdou do dopravy, by občané měli dostat kvalitnější služby. Namísto rušení spojů a uzavírání částí železničních tratí bychom měli najít řešení, které integruje dopravu do jednoho funkčního celku. Prioritu by měla mít železnice. Česká republika je druhou evropskou zemí s nejhustší železniční sítí, hned po Švýcarsku. Když se podíváme na tento zahraniční model osobní dopravy, prioritu má právě železniční doprava. Zastávky tam jsou sběrnými místy, na kterých se z autobusů nebo automobilů přesedne na vlak. Odtud pak lidé cestují do větších měst. Tento model by byl vhodný i pro nás. Myslím, že je čas na přehodnocení současného stavu a na přijetí systémových opatření.
Nákladní doprava se ze železnice přesunula zejména na silnice. Železnice tedy nejsou tolik vytížené. Přeprava osob může vyplnit tuto nevyužitou kapacitu. Konstruktivní řešení integrované dopravy tak, aby všechny spoje na sebe navazovaly a sloužily lidem bez toho, že bude docházet k nejrůznějším kolizím v jízdních řádech či ke zbytečnému plýtvání pohonných hmot, je zatím ne zcela naplněným tématem. V Jihočeském kraji mají větší města svou autobusovou zastávku a ta větší pak vlastní systém městské dopravy. Pokud bychom uvažovali jako ve Švýcarsku, tak z menších měst by občany svážela do nejbližších měst se železničními zastávkami kyvadlově autobusová doprava, případně osobní automobily. Odtud by se pak lidé snadno dostávali do svých pracovišť po železnici, případně následně městskou dopravou. Podstatné je, že by se musela zvýšit intenzita osobní dopravy. Jako krajský zastupitel vím, že se musíme vypořádat s problémem nákladovosti. Jednotky kilometrů jsou dražší na železnici než v případě silniční dopravy. Myslím však, že je to otázkou vyjednávání a podrobné analýzy stavu, abychom našli nejvhodnější řešení. Spolupráce s Českými drahami či dalšími soukromými regionálními dopravci za spoluúčasti Jihočeského kraje by přispěla k zefektivnění a ekologizaci dopravy. Současným problém je ale také například návaznost spojů hromadné dopravy na pracovní doby zaměstnavatelů. Pokud by se posílily spoje, jistě se také zintenzivní zájem lidí o hromadnou dopravu. Pro občany by to samozřejmě znamenalo značnou úsporu cestovních nákladů bez výrazného snížení komfortu.

Pavel Talíř (KDU-ČSL), starosta Kaplice, kandidát na hejtmana Jihočeského kraje