powerful-landscape-1401578

Černobyl je ponaučením, jak bezpečně využít jádro

V médiích rezonovalo v uplynulém týdnu téma jaderné energie, v souvislosti s třicátým výročím nešťastného výbuchu elektrárny v ukrajinském Černobylu. Je zajímavé se zabývat touto tragédií s odstupem let, vnímat historická fakta zasazená do souvislostí a uvědomit si dopady pro budoucnost. Obecně by se dalo zhodnotit, že je pozitivní, že se nejen média, ale také[…]

discussion-1144519

Komunitní centra – prostor pro pochopení tradičních hodnot

Cílem každé společnosti je, aby žila v rodinném systému. Rodina je základ společnosti. V poslední době se této myšlence příliš nedaří. Je třeba nastavit systém mezigeneračního setkávání, které by pomohlo lidem lépe vnímat a pochopit generační rozdíly a naučit společnost empatii, pokoře a potřebě vzájemné pomoci. KDU-ČSL je stranou, která má jako jeden ze svých[…]

talir-pavel-foto-office

Rozhovor pro deník Právo: Zásadním tématem pro mé další působení je ochrana životního prostředí a odpadová politika

Jste již 6 let starostou sedmitisícového města. Co je z pohledu starostů v současné době největším problémem? Problémem jsou dotace, spojené s nadměrnou administrativou a plýtváním penězi. Díky dotacím realizujeme spoustu projektů. Neuvědomujeme si ale, že jde o půjčku, kterou budeme muset splatit. Jako EU financovala rozvoj u nás, budeme my v budoucnu přispívat na[…]

shaking-hands-1240911

Humanita i křesťanství jsou dnes důležité pojmy. Vraťme ale do společnosti nejdříve slušnost a ohleduplnost

Ač většinu svých textů stavím jako správný komunální politik na konkrétních zkušenostech, znalostech místních problémů a poměrů a snažím se alespoň částečně navrhovat řešení, není občas na škodu, upozornit na myšlenky někoho jiného. O to víc, když se jedná o autoritu s nadnárodním přesahem. Z větší pracovní geografické i tematické šířky si člověk uvědomuje některé[…]

traffic-1251697

Přehodnocení jihočeské integrované dopravy

V současnosti Jihočeský kraj vynakládá prostředky na podporu osobní dopravy. Jsou využity efektivně? Myslím, že za prostředky, které nyní jdou do dopravy, by občané měli dostat kvalitnější služby. Namísto rušení spojů a uzavírání částí železničních tratí bychom měli najít řešení, které integruje dopravu do jednoho funkčního celku. Prioritu by měla mít železnice. Česká republika je[…]