Lék pro střední školství v Kaplici? Nová orientace studijních programů

Problém v Kaplici se středním školstvím přetrvává. Každoročně slýcháme o neutěšené situaci na středních školách, které neskomírají nižší kvalitou vzdělávání, ale zejména tím, že údajně nemají co nabídnout mimo dobu školní výuky. S tímto argumentem nesouhlasím, znám důkladně prostředí Kaplice. Na druhou stranu je jasné, že obstát v konkurenci například s Českými Budějovicemi je velmi těžké. Počet zájemců o studium i samotných studentů klesá. Technické obory neustále zažívají expanzi na průmyslově se rozvíjejícím jihu Čech s řadou prestižních podniků. Naše školy ale nejsou schopny co do technického vybavení konkurovat. Myslím, že přichází doba, kdy se budeme muset opět přizpůsobit. Musíme se koncepčně zamyslet a pomoci střednímu školství s lepším zacílením na správné obory. Na vzestupu jsou biotechnologie a s nimi spojené obory. Jsem přesvědčen, že všeobecně vzdělávacímu oboru gymnázia by slušelo zaměření na přírodu, životní prostředí, biologii a právě zmíněné biotechnologie. Ruku v ruce s tím jdou nové projekty, kterými je město Kaplice součástí. Vznikl nový destinační spolek podporovaný Jihočeským krajem a hovoří se o projektu tzv. Motýlího domu, který by byl vědeckým, studijním, populárně-naučným i relaxačním centrem tohoto příhraničního města. Věříme v atraktivitu našeho města nejen pro občany, ale také pro turisty a ty, kteří se u nás rozhodnou studovat. Kaplice a vůbec jižní příhraničí je snadno dostupnou oblastí s veškerou infrastrukturou. Rád říkám, že jsem hrdý na to, že právě Kaplice je z jedné strany vstupní branou do Čech a z druhé pak branou do malebných Novohradských hor. Přestože je projekt teprve na úplném začátku, už nyní nám v hlavách automaticky naskakuje možnost spolupráce s Jihočeskou univerzitou či Akademií věd. To by jistě vrátilo střednímu školství v pohraničí určitou prestiž. Kaplicko a vůbec jižní české příhraničí je spojeno s přírodou, takže všechny aktivity, které podpoří přirozený návrat člověka k přírodě a vhodnou edukativní formou nabídnou přírodní krásy našeho kraje, budou jistě pozitivní. Město Kaplice může jako municipalita jednat s krajskými orgány o fungování středních škol, ale nemůže o něm prakticky rozhodovat, protože zřizovatelem je právě kraj. Krajské vedení ale tento problém chápe, jen je třeba se tématu věnovat důkladněji. Je na nás politicích, abychom v tom učinili správné kroky.

Pavel Talíř (KDU-ČSL), starosta Kaplice, kandidát na hejtmana Jihočeského kraje