Rozhovor pro Parlamentní listy: Strana má silnou pozici nejen ve vládě, ale i v regionech

Po úspěšném návratu do sněmovny si lidovci věří natolik, že chtějí po krajských volbách 2016 obsadit až tři hejtmanská křesla. ParlamentníListy.cz vyzpovídaly lídra Jihočeského kraje Pavla Talíře (KDU-ČSL). Zajímalo nás, jak vidí své šance, čím bude chtít oslovit voliče a odlišit se od současného vedení. Neopomněli jsme ani téma dopravy, která patří mezi největší problémy kraje. Prozradil nám, jak by v případě zvolení naložil s mandátem starosty a co nového letos plánuje v Kaplici. A nejen to…

KDU-ČSL se jako jediné straně v historii Česka podařil návrat do sněmovny a aktuálně si věří až na tři hejtmanská křesla. Domníváte se, že je to reálný cíl? V jaké kondici je podle vás strana půl roku před volbami?

KDU-ČSL je stabilní stranou, která si drží stále stejné preference. Lidovci jsou čitelní pro celou společnost, jejich názory jsou konzistentní a pochopitelné. Pokud použijeme trochu sportovnější terminologii, říkám, že KDU-ČSL je ve skvělé kondici, jak fyzické, tak duševní. Stejně tak, jak v současnosti strana silně působí ve vládě, má sílu i v regionech. Myslím tedy, že bychom měli mít ambiciózní cíle. Třemi hejtmanskými křesly můžeme překvapit právě díky naší stabilitě.

Vy sám jste lídrem lidovců pro nadcházející krajské volby. Jak vidíte své šance? A především, čím budete chtít přesvědčit voliče? Proč by měli dát voliči přednost vám?

Průzkumy dlouhodobě naznačují, že KDU-ČSL má vysoké šance. Na rozdíl od výkyvů oblíbenosti ostatních stran věříme loajalitě našich voličů, kteří vidí náš konzistentní program, kde je jasnou prioritou vždycky rodina. Pokud mám doplnit další části programu, se kterým jdeme do voleb, je to podpora sociálních služeb, vzdělávání a spolkové činnosti. Tím posledním myslím například hasiče, kteří jsou typickým příkladem spolků, na které se můžeme vždy spolehnout, pokud dojde například k nějaké nenadálé události. Z opačného pohledu si tyto profesní a zájmové skupiny uvědomují odpovědnost vůči společnosti. Prostřednictvím profesních a zájmových skupin jde tedy o podporu občanské společnosti, která je základem státu. Jako jihočeský patriot podporuji rozvoj venkova, ostatně celý jih Čech je venkovským prostorem, a jeho udržitelnost, čistotu a souznění s přírodou. Chraňme si svůj domov a pečujme o něj.

Pokud byste uspěl, co byste dělal jinak než současné vedení? A jak byste vlastně Jiřího Zimolu jako hejtmana hodnotil?

Naším primárním cílem je dostat se do krajského zastupitelstva, mít možnost ovlivňovat dění v našem kraji, samozřejmě s plnou odpovědností. O tématech, která jsou naší prioritou, jsme už podrobněji hovořili. Nemáme scénáře pro různé stupně volebního úspěchu, jsme konzistentní, nikoliv populističtí, proto jsme silná politická strana. Současný jihočeský hejtman, pan Zimola, se osvědčil, ač přiznávám, že na některé věci mám jiný názor.

Největším problémem kraje je doprava. Jaké by byly v tomto směru v případě úspěchu vaše první kroky?

Je třeba upřesnit, že problémem je nedokončenost dálnice na jih Čech. Toto ovšem ovlivňuje ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Z pozice kraje můžeme vhodně a systematicky „zatlačit“ na vyšší aktivitu těchto subjektů. Pomoci nám může přeshraniční vzor, v Rakousku směrem k nám už dálnici dostavěli. Jako starosta Kaplice tento problém vnímám bezprostředně. A další vize? Kraj by měl v novém funkčním období zapracovat na integrovaném systému dopravy. Je totiž třeba navázat systémy železniční a silniční dopravy.

Ponechal byste si jako hejtman i mandát starosty? Je podle vás možné oba mandáty vykonávat naplno?

Funkce hejtmana je samozřejmě lákavá a představuje ve všech ohledech mnohem náročnější nasazení. Zatímco z pozice starosty není příliš možné ovlivňovat dění v kraji, z postu hejtmana je možné částečně ovlivňovat dění ve městě. Myslím si, že kumulace funkcí není správná. Pokud bych se stal hejtmanem, ponechal bych si funkci zastupitele města, protože mi není lhostejné dění v Kaplici.

Zmínili jsme vaše působení v čele Kaplice. Prozradíte nám, co nového letos ve městě plánujete?

V letošním roce plánujeme přípravu projektů pro budoucnost. Dokončuje se zpracování strategické studie rozvoje města do roku 2020. V návaznosti na tento obsáhlý dokument zahájíme přípravu konkrétních projektů. První věcí by mělo být dokončení rekonstrukce multifunkčního kulturního centra, konkrétně realizace tzv. mediatéky. Jsme na horizontu technologické změny knihy a chceme jít naproti novým technologiím. To sice není největší projekt, ale je hodně zajímavý a atraktivní. Cílem je samozřejmě podpora vzdělanosti a posílení zájmu veřejnosti a našich občanů o služby knihovny, nebo chcete-li, digitální knihovny – mediatéky.

Městská policie se rozrostla o několik nových tváří. Je bezpečnost ve městě velkým problémem?

Městská policie má od Nového roku šest strážníků. To nám poskytuje, ve spolupráci s Policií ČR, standard pro udržitelnost bezpečnosti a pořádku ve městě. Velmi kladné výsledky máme v omezování prostituce, což byl do nedávna obrovský problém. Naši strážníci jsou kapacitně schopni zajišťovat pořádek také v obcích Bujanov a Malonty. To probíhá na základě platné smlouvy.

V uplynulém volebním období se vám podařilo zabránit sloučení škol v Kaplici. Jste ale spokojen s kapacitou nejen škol, ale i mateřských školek ve městě? Případně plánujete v nejbližší době nějaké zásadní investice?

Ke sloučení škol v Kaplici naopak bohužel došlo, v případě učiliště a gymnázia. Vidím to jako značně nešťastné řešení, škole ubývají žáci. Zřizovatelem těchto středních škol je ale kraj a ten k tomu přistoupil z hlediska optimalizace školství již v předchozím volebním období. Naopak v případě základních a mateřských škol, jichž je město Kaplice zřizovatelem, jsme si s tímto problémem dokázali poradit s předstihem. V roce 2011 jsme zvýšili kapacitu mateřských škol, tak abychom uspokojili žadatele o umístění dětí do předškolních zařízení. Demografii jsme řešili dříve, než k tomu došlo na celostátní úrovni. K zásadní investici došlo již v uplynulém roce 2015, kdy jsme zateplili budovy škol. Částečně nám tato investice zasahuje ještě do letošního roku. Výsledkem je nižší energetická náročnost školských zařízení, a tedy úspora. Mimochodem, zatepleny byly také bytové domy na území Kaplice. Tím má naše centrální kotelna přebytky tepla, je předimenzovaná. S tím souvisí náš další projekt, rekonstrukce a modernizace kotelny. Půjde o největší investiční akci v historii města v hodnotě několika desítek milionů korun.

Jak to vypadá s přestavbou části prostor po bývalém pivovaru na malometrážní byty? Již víte, jaký bude počet bytů a pro koho budou prioritně určeny? Má například město dostatek ubytovacích kapacit pro nízkopříjmové nebo začínající rodiny?

V prvním pololetí tohoto roku bude dokončeno devět malometrážních bytů pro mladé rodiny. Půjde tedy o tzv. startovní byty. Pamatujeme ale tímto také na občany, kteří vyrostli v dětských domovech a budou se vracet do našeho města. Chceme jim pomoci, aby měli kde začít svou dospělou životní dráhu. Tento přístup je součástí naší sociální politiky. Rekonstrukce bude celkově stát asi tři a půl milionu korun.

Máte na závěr nějaký vzkaz pro občany?

Jižní Čechy jsou natolik krásné, že tu stojí za to žít.